વિવાદ / Exclusive : તો શું ગુજરાત સરકારે આ દિગ્ગજ કંપનીના દબાણ સામે રૂ.2440 કરોડ જતા કરવા પડશે?

ArcelorMittal Is putting pressure on the government to waive the premium of crores in hazira

આર્સેલર મિત્તલ ગ્રુપ દ્વારા હજીરા પાસે આવેલ એસ્સાર કંપનીના સ્ટીલ પ્લાન્ટ હસ્તગત કર્યા બાદ હવે સરકારની દબાણ કરાયેલી જમીનના પ્રીમિયમને લઈને વિવાદ ઊભો થયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ