શિક્ષણ / શાળાઓની આ તો કેવી મનમાનીઃ ગુજરાતી બોર્ડ બંધ થયું તો, CBSEમાં એડમિશન લેવું પડશે નહિતર...

Arbitrariness of Tripada School in Ahmedabad: A letter was written to the parents of the students of Gujarati Board

ઘાટલોડિયાની ત્રિપદા ઈંગ્લીશ સ્કૂલ દ્વારા વાલીઓને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. CBSE પ્રવેશ ન લેવો હોય તો LC લઇ જવા સૂચના આપી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ