તમારા કામનું / આજથી પ્રિકોશન ડોઝ માટે અપોઈમેન્ટ મળવાની શરુ, જાણો કોને મળશે આ ડોઝ

appointments for third vaccine shot or precautionary dose to open today

આજથી એટલે કે શનિવારથી કોરોનાના પ્રિકોશન ડોઝના અપોઈમેન્ટનું બુકિંગ શરુ થઈ રહ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ