તમારા કામનું / તમારી પાસે નથી Demat Account? તેમ છતાં આ રીતે કરી શકો છો LIC IPO માટે એપ્લાય, જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

apply on lic ipo without demat account paytm money qr code easy access scan and open know more

શેર બજારમાં કોઈ પણ વ્યાપાર કરવા માટે ડીમેટ એકાઉન્ટ જરૂરી છે. તમે કોઈ પણ આઈપીઓમાં પૈસા લગાવવા માંગો છો કે કોઈ સ્ટોક ખરીદવા માંગો છો તો વગર ડીમેટ એકાઉન્ટે પણ તમે આ કામ કરી શકો છો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ