ડિસ્કાઉન્ટ / 23000 રૂપિયા સુધી સસ્તો મળી રહ્યો છે Apple iPhone XR, આજે જ લઇ આવો ઘરે

Apple announces biggest discount on iPhone XR, price dropped to Rs 59,900
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ