ગુજરાત / ગુજરાત પોલીસ દ્વારા ઓસ્કાર એવોર્ડ્સ અવેરનેસમાં તબદિલઃ સીટ બેલ્ટ લગા'ના ટુ'

Appeal of Gujarat Police to make seat belt mandatory

લોકોમાં જાગૃતિ વધે તે માટે ગુજરાત પોલીસે સીટ બેલ્ટ ફરજિયાત પહેરવાની અપીલ કરવા ઓસ્કાર એવોર્ડ્સનો સહારો લીધોઃ સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ વાઈરલ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ