તમારા કામનું / GOOD NEWS : આવતા વર્ષે વધી જશે તમારો પગાર, જાણો કેટલો થશે

aon survey indian companies will increase salary in 2022

મહામારી છતાં ભારતીય કંપનીઓ આ વર્ષે પોતાના કર્મચારીઓના પગારમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ