ચેતવણી / તો બરબાદ થઇ જશે એક આખી સદીની મહેનત, WHOએ નવી આફત પર આપેલ આ ચેતવણીથી કંપી ઉઠશો

Antimicrobial Resistance grow dangerous like corona says who

વિશ્વમાં કોરોના વાયરસના કારણે તબાહી મચી ગઈ છે અને દરરોજ ટપોટપ લોકો મરી રહ્યા છે ત્યારે WHOએ ફરી એવી ચેતવણી આપી છે જે જાણીને આખા વિશ્વમાં ચિંતા વધી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ