ગેરવ્યાજબી કૃત્ય / સુમુલ ડેરીના ટેમ્પા પર 'અસામાજિક તત્વો'એ કર્યો હુમલો, મોંઘા ભાવનું દૂધ ઢોળીને કર્યું નુકસાન

 'Anti-social elements' attacked Sumul Dairy's truck, spilled expensive milk and damaged it

સુરતમાં લુખ્ખાતત્વોની આચકલી,સુમુલ ડેરીના ટેમ્પોમાં જતું દૂધ ઢોળી દીધું, સ્થાનિકોનો ઉગ્ર વિરોધ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ