મોટા સમાચાર / કેજરીવાલે કર્યો હતો ફોન, રૂ.500 કરોડ ભેગા કરવા માટે...: મહાઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખરનો વધુ એક લેટર બોમ્બ

Another letter from Mahathug Sukesh Chandrasekhar

સુકેશ ચંદ્રશેખરનો વધુ એક લેટર બોમ્બ; તેમાં તેમણે કેજરીવાલે પર 50 કરોડ રૂપિયા લેવાનો આરોપ લગાવ્યો છે, સાથો સાથે રાજ્યસભાની સીટ ઓફર કરવાની વાત પણ કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ