ભક્તનું સમર્પણ / સુપ્રસિદ્ધ વિશ્વ વિખ્યાત અંબાજી મંદિરમાં વધુ એક ભક્તે આપ્યું 1 કિલો સોનાનું દાન

Another devotee donated 1 kg of gold to the world famous Ambaji temple

અંબાજી માતાના ભક્તે 1 કિલો સોનાનું દાન કર્યું હતું. માતા અંબાનું સોનાના શિખરની કામગીરી અત્યાર સુધી 61 ફૂટ સુવર્ણ શિખરની કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ