ખુશખબર / કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોદી સરકારની બીજી ભેટ, ઘરના ઘરનું સપનું સાકાર કરવા કરી મોટી જાહેરાત

Another big gift from the Modi government to the central employees, a big announcement to make the dream of a house come true

ડીએ વધારા બાદ મોદી સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને વધુ એક ભેટ આપીને ઘરના ઘરનું સપનું સાકાર થઈ શકે તેવી એક જાહેરાત કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ