જનાદેશ 2022 / મતગણતરી કેન્દ્રની 200 મીટરની ત્રિજ્યામાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ, જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ, જુઓ શું છે નિયમો

Announcement of Surat Collector for counting day

મતગણતરીના દિવસ માટે સુરત કલેકટરનું જાહેરનામું; ચારથી વધુ વ્યક્તિ ભેગા થવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો, મતગણતરી કેન્દ્રની 200 મીટરની ત્રીજ્યામાં લાગુ પડશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ