ન્યાયિક મત / 'પ્રાણીઓનું માંસ ગરીબો માટે સસ્તાં પ્રોટીનનું સાધન'- સુપ્રીમની મોટી ટીપ્પણી, કયા કેસમાં ચુકાદો

animals meat affordable means of protein for poor- supreme court

માંસ માટે પ્રાણીઓની કતલ અટકાવવા સંબંધિત એક અરજી સાંભળતા સુપ્રીમ કોર્ટે એવી ટીપ્પણી કરી કે માંસ ગરીબો માટે પરવડી શકે તેવું પ્રોટીન છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ