નિયુક્તિ / જે.એન.સિંઘ આજે નિવૃત થતા નવા મુખ્ય સચિવ પદે અનિલ મુકિમે ચાર્જ સંભાળ્યો, તંત્રમાં ઉથલપાથલ સર્જાવાની શક્યતાઓ

Anil Mukim to take charge as Gujarat new chief secretary

ગુજરાતના મુખ્ય સચિવ પદે ગુજરાતના મુખ્ય સચિવ જે.એન.સિંઘ આજે નિવૃત થઈ રહ્યા છે. ત્યારે તેમની જગ્યા પર અનિલ મુકિમની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. કેન્દ્રમાં ખાણ ખનિજ વિભાગમાં સચિવ તરીકે ફરજ બજાવતાં અનિલ મુકિમને મુખ્ય સચિવપદે નિયુક્તિ કરાયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ