આણંદ / સરદારની ભૂમિ કરમસદમાં અંધારપટ, નપાના પાપે લોકો ભોગ બન્યા, બિલ ન ભરતા કપાઈ ગયું વીજ જોડાણ

Andharpat in Anand Sardar Patel' hometown Karamsad

કરમસદમાં નગરપાલિકાએ લાખો રૂપિયાનું વીજબિલ ન ભરતા મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપનીએ સ્ટ્રીટ લાઇટનું જોડાણ કાપ્યું છે, સ્થાનિક લોકોએ મીણબત્તીથી નોંધાવ્યો વિરોધ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ