બોલીવૂડ / ગઇકાલે 2 કલાકની પૂછપરછ બાદ આજે ફરી અનન્યા આવશે NCB ઑફીસ, થઇ શકે મોટા ખુલાસા

Ananya will come to NCB office again today

ડ્રગ કેસમાં અનન્યા પાંડેને NCBએ સમન આપ્યું હતુ અને આજે ફરી 11 વાગે વધુ પૂછપરછ માટે ઓફીસ બોલાવવામાં આવી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ