ચોમાસું / મહીસાગર નદીનું પાણી આણંદનાં ઉમેટા ગામમાં ઘુસતા આસપાસના 4 ગામ સંપર્ક વિહોણા બન્યા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ