વ્યથા / ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના અધ્યક્ષ અસિત વોરાને બિનસચિવાલય પરીક્ષા કૌભાંડ મુદ્દે VTVનો ખુલ્લો પત્ર

An Open Letter from VTV to GSSSB President Asit Vora on Bin Sachivalay Exam Scam

બિનસચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા મુદ્દે થયેલાં કૌભાંડ બાદ ગુજરાતના તટસ્થ મીડિયા તરીકે VTV ગુજરાતના લાખો વિદ્યાર્થીઓની વાહરે આવી છે અને નીચે મુજબનો ખુલ્લો પત્ર લખ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ