ખેડૂતલક્ષી નિર્ણય / પાક વીમા કંપનીઓએ ખેડૂતોને છેતર્યા!, વળતર મામલે હાઈકોર્ટનો મહત્વનો નિર્ણય

An important decision of the High Court in the matter of crop insurance compensation

પાંચ વર્ષમાં છ વીમા કંપનીને રાજ્ય-કેન્દ્ર-ખેડૂતોએ ચુકવ્યા 14000 કરોડ, પ્રિમિયમની ચુકવણી સામે ખેડૂતોને નુકશાન વળતર મળ્યું નગણ્ય 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ