શિક્ષણ / ધો.10 અને 12 બોર્ડનાં વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા માટે સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય, નહીં સાચવવી પડે હૉલ ટિકિટ

An important decision of the government for examining the students of Std. 10 and 12 boards, not the hall ticket

ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડની ધો. 10 અને 12ની માર્ચમાં લેવાતી બોર્ડની પરીક્ષાની હૉલ ટીકિટ હવેથી વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન આપવામાં આવશે. બોર્ડની સામાન્ય સભાની બેઠકમાં આ પ્રસ્તાવ મુકવામાં આવ્યો હતો. જેમાં સર્વાનુમતીથી મંજુરી આપવામાં આવી હતી. 18 લાખથી વધું વિદ્યાર્થીઓની રિસિપ્ટની કલર પ્રિન્ટથીનો ખર્ચ ખૂબ મોટો થાય છે. તેમજ વિદ્યાર્થીઓને રિસિપ્ટ ખોવાઈ જવાનો ડર પણ સતાવતો હોય છે. આ તમામ સમસ્યાને પહોંચી વળવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં  આવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ