નિર્ણય / ભાષા મારી ગુજરાતી છે! ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય, 8 મનપામાં ફરજીયાત કરાશે આ કામ

An important decision of Gujarat government for Gujarati langue

રાજ્યમાં ગુજરાતી ભાષાનો વ્યાપ વધારવા સરકારના યુવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગે એક મહત્વનો ઠરાવ પસાર કર્યો છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ