નિર્ણય / છેલ્લી ઘડીએ વધુ એક પરીક્ષા મોકૂફ રાખવાની કરાઈ જાહેરાત, વિદ્યાર્થીઓમાં રોષ, જાણો શું અપાયું કારણ

An announcement was made at the last minute to postpone one more examination, an atmosphere of resentment among the students

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં આગામી 14મી ફેબ્રુઆરી થી યોજાનારી  BHMSની પરીક્ષા એકા એક રદ કરવામાં આવી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ