ઇલેક્શન-2022 / કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બે દિવસ ગુજરાત પ્રવાસે, 28મેએ દ્વારકાધીશના મંદિરે ઝુકાવશે શિશ

Amit Shah will pay a visit to Dwarikadhish temple on May 28

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત આવી રહ્યા છે બિ દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે. સૌ પ્રથમ દ્વારકા ખાતે જગત મંદિરે ઝુકાવશે શિશ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ