આક્ષેપ / ડિજિટલ એજ્યુકેશનની વાતો વચ્ચે સરકારની આ મોટી યોજના ખોરંભે : રૂપિયા ભર્યા હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓ હાથ ખાલી

 Amidst the talk of digital education The government plan is in jeopardy

ડિજિટલ એજ્યુકેશનની વાતો વચ્ચે સરકારની એક હજાર રૂપિયામાં ટેબ્લેટની જાહેરાત ખોરંભે ચડી જવા પામી છે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ