અમેરિકા / ફાઈઝર અને મોર્ડનાની વેક્સિનને લઈને આવ્યા ચોંકાવનારા સમાચાર, હવે આ બીમારીના 800 કેસ આવતા વધી ચિંતા

America CDC Observation Rare Heart Diseases Caused By Pfizer And Moderna Vaccines

અમેરિકામાં ફાઈઝર અને મૉડર્નાની વેક્સિનથી થઈ દિલની દુર્લભ બીમારીના લગભગ 800 કેસ આવતા ચિંતા વધી છે. વેક્સિન લીધેલા વ્યક્તિઓમાં માયોકાર્ડાઈટિસ અને પેરિકાર્ડાઈટિસની અસર જોવા મળે છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ