અમદાવાદ / ભારે વરસાદ આટલા વિસ્તારોમાં ભરાઈ શકે પાણી, શહેરમાં સ્ટોર્મ વોટરલાઈન ડેમેજ મામલે AMCએ મેટ્રો ઓથોરિટીને લખ્યો પત્ર 

AMC writes letter to Metro Authority regarding storm waterline damage in the city

અમદાવાદ AMCએ મેટ્રો ઓથોરિટીને પત્ર લખ્યો અને સ્ટોર્મ વોટરલાઈન ડેમેજ થતા વરસાદી પાણી ભરાવવાની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ