સાવધાન / અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદમાં 2200 રોડ બેસી જાય તેવી સ્થિતિ, તંત્રએ કામના નામે માત્ર બેરિકેટ લગાવી દીધા

 AMC warned the citizens by barricading the excavated road

અમદાવાદમાં ચોમાસા પહેલા જ તંત્રને પ્રિમોન્સૂનની કામગીરી પર ભરોસો ન હોવાનુ આવ્યુ સામે, રોડ પર બેરિકેટિંગ કરીને શહેરીજનોને ચેતવ્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ