ડિજિટલ / આજથી AMCનો ટેક્સ વિભાગ સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન, હવેથી ઘરે બેઠાં જ અમદાવાદીઓ ઉઠાવી શકશે આ સુવિધાનો લાભ

AMC tax department will be completely online from today

હવેથી ટેક્સની ચૂકવણી કે સુધારા કરાવવામાં અમદાવાદીઓને તકલીફ નહીં પડે કારણ કે આજથી AMCનો ટેક્સ વિભાગ સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન થઇ ગયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ