લો બોલો! / રોડ રસ્તા અને ગટર જેવી પ્રાથમિક સુરક્ષા માટે પ્રજા પરેશાન અને મનપાનું બજેટ વપરાતું નથી?

AMC spends less money than specified in budget and is dependent on Gujarat government grant

એક આશ્ચર્યજનક રિપોર્ટમાં અમદાવાદમાં AMC દ્વારા અંદાજિત બજેટનો તેઓ સુવ્યવસ્થિત ઉપયોગ નથી કરી શકતા તેમ સામે આવ્યું છે. 2015-16માં AMCએ બજેટના 77% નાણાનો ખર્ચ કર્યો હતો જયારે 2017-18માં તો AMCએ બજેટની ફક્ત 59% રકમનો ખર્ચ કર્યો હતો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ