પ્રયોગ / ચાંદખેડા-સાબરમતી સોસાયટીમાં AMCનો નવો પાયલોટ પ્રોજેક્ટઃ આખા અમદાવાદમાં આવું શરું થવું જોઈએ!

amc has started new pilot project to collecting garbage for 15 days

સૂકો અને ભીનો કચરો ઠાલવવા માટે અલગ ડસ્ટબિન ફાળવાયા છતાં સ્થિતિ ઠેરને ઠેર રહેતા AMCએ માત્ર 30 સોસાયટીઓમાં શરુ કર્યો પાયલટ પ્રોજેક્ટ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ