અમદાવાદ / AC ચેમ્બરમાં બેસી રહેવાથી કામ ન થાય, રસ્તાઓની કંગાળ હાલત જોયા બાદ કમિશનર પોતે એક્શનમાં

amc commissioner has order to submit report of roads

અમદાવાદમાં રોડ રસ્તાની ખરાબ સ્થિતિ અંગે વીટીવી ન્યૂઝના અહેવાલ બાદ AMC કમિશનર એક્શનમાં

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ