લેખાજોખો / અમદાવાદીઓને AMCએ ચોંકાવ્યા, 8400 કરોડનું ડ્રાફટ બજેટ કર્યું રજૂ, મિલકતવેરાના વધારા સાથે એન્વાયરન્મેન્ટ ઈન્ક્રીમેન્ટ ચાર્જનો પણ બોજો

AMC A draft budget of 8400 crores was presented

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને 8400 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કર્યો છે, બજેટમાં ગત વર્ષની તુલનામાં રૂ. 289 કરોડનો વધારો કરાયો તેમજ પાંચ નવા ફ્લાય ઓવર બનાવાશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ