આગાહી / અંબાલાલે વરસાદની સાથે કરી વાવાઝોડાની આગાહી, આ તારીખે ગુજરાતના દરિયા કાંઠે ભારે પવન ફૂંકાશે

Ambalal forecasts hurricane with rains, Heavy winds will blow along the coast of Gujarat

ગુજરાતના દરિયા કાંઠા આ તારીકે ભારે પવન ફુંકાશે, હવામાન વિભાગના નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે વરસાદને લઈને મોટી આગાહી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ