સ્પષ્ટીકરણ / જાતિ પ્રમાણપત્ર પહેલા પણ માગવામાં આવતું: અગ્નિપથ યોજના પર વિપક્ષે સવાલો કર્યા તો સેનાએ આપી સ્પષ્ટતા

always had to submit caste certificates says indian army

વિપક્ષ તરફથી મોદી સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવેલી અગ્નિપથ સ્કીમ વિરુદ્ધ જાતિ પ્રમાણપત્ર માગવાને લઈને સવાલો ઊભા કર્યા હતા, જો કે હવે સેના તરફથી તેને લઈને સ્પષ્ટીકરણ આપવામા આવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ