પગાર / સુંદર પિચાઈની સેલેરી ભારતના આ બજેટથી પણ છે વધારે, જાણીને નહીં આવે વિશ્વાસ

alphabet ceo sundar pichai highest paid executives in 2019 world

ભારતીય મૂળના સુંદર પિચાઈ દર વર્ષે કામયાબીની નવી સીડીઓ ચઢતાં રહ્યા છે, આ સમયે આલ્ફાબેટ ઈંકે તેમની આવકને લીને એક આંકડો જાહેર કર્યા છે. સુંદર પિચાઈ ગૂગલના CEO અને તેમની પેરન્ટલ કંપની આલ્ફાબેટના પણ CEO છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ