બનાસકાંઠા / અલ્પેશ ઠાકોરના વિરોધની ચીમકી..! 5 હજાર કાર્યકર્તાઓ આપી શકે છે રાજીનામાં

Alpesh Thakor Banaskantha 5 thousand workers can resign

બનાસકાંઠામાં ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોરના વિરોધની ચીમકી ઠાકોર સેનાના કાર્યકર્તાઓએ આપી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આજે લાખણી શહેર પ્રમુખ ધુખાજી ઠાકોરની દીકરીના લગ્ન છે. અલ્પેશ ઠાકોરને આ લગ્ન પ્રસંગમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. ત્યારે જો ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોર લગ્ન પ્રસંગમાં હાજરી નહીં આપે તો કાર્યકરો રાજીનામાં આપશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ