સાવધાન / સુંદરતા વધારવાના ચક્કરમાં ક્યાંક આડઅસર ના થઈ જાય, Aloe Veraનો ઉપયોગ કરતા હોવ તો ખાસ વાંચજો

Aloe vera plant health benefits and side effects hair face beauty weight loss

એલોવેરાના છોડને મોટાભાગે ઘરોની બાલકનીમાં ઉગાડવામાં આવે છે. કારણ કે તેનો ઉપયોગ ચહેરા અને લાંબા વાળની સુંદરતા વધારવા માટે કરવામાં આવે છે. પરંતુ તેના અમુક નુકસાન પણ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ