પહેલવાન ધરણા / 'બૃજભૂષણને હટાવો', મોડી રાતે ખેલ મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરને મળેલા પહેલવાનોની એક જ રટ

Allegations levelled by wrestlers are serious in nature-anurag thakur

ખેલ મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે ખેલાડીઓના દેખાવ મામલે પહેલું નિવેદન આપતાં કહ્યું કે જે યોગ્ય કાર્યવાહી હશે તે કરીશું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ