વિવાદોનું ઘર / સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ફરી વિવાદમાં, કાયદા ભવનના હેડ આનંદ ચૌહાણ સામે દુષ્કર્મનો આક્ષેપ

Allegation of misconduct against the head of the law building

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ફરી એક વખત વિવાદોમાં ધેરાઈ છે. જેમા કાયદા ભવનાન હેડ સામે દુષ્કર્મનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર મામલે PHD પાસ કરાવી આપવાની લાલચે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનું કુલપતિને ફરિયાદ મળી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ