જગતનો દુઃખી તાત / આ પ્રોજેક્ટ માટે મોંઘા ભાવની જમીન સરકારે સસ્તામાં લઈ ખેતી વિનાના કરી દીધી: બનાસકાંઠાના ખેડૂતો

Allegation of injustice to farmers of Banaskantha in land acquisition under Bharatmala project

પ્રોજેકટ ભારતમાલા બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તાર વાવ થરાદ અને સુઈગામમાંથી પસાર થતા સરકારે જંત્રીના ભાવે મોંઘી જમીનો ખેડૂતો પાસેથી પડાવી લીધાનો આક્ષેપ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ