ચૂંટણી / મતદાર, મેરેજ અને મોતઃ મતદાન વખતે લોકતંત્રનાં રક્ષકોનાં કંઈક આવા હતાં દ્રશ્યો

All voters different behaviour in Lok Sabha Election 2019

સમગ્ર દેશ સાથે રાજ્યમાં લોકતંત્રનાં પર્વનો ત્રીજો તબકકો યોજાઈ ગયો. રાજ્યમાં યોજાયેલી આ ચૂંટણીમાં મતદારોનાં અનેક રંગો જોવાં મળ્યાં. ક્યાંક પ્રથમ વાર મતદાન કરી રહેલાં નવા મતદારોનો રોમાંચ જોવાં મળ્યો તો ક્યાંક તેમને મતદાન માટે પ્રેરતા ઢોલનગારનો નાદ સંભળાયો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ