યુવાનો માટે આશા / મોદી સરકાર ભરતીના મિશન મોડ પર : શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ -કેન્દ્રીય વિદ્યાલયોમાં પણ નોકરીની જાહેરાત, જાણો વિગતો

 All vacant teaching and non-teaching posts in higher education institutions will be filled at the earliest: Minister...

અગ્નિપથ અને 10 લાખ નવી નોકરીઓની જાહેરાત બાદ કેન્દ્રની મોદી સરકારે હવે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પણ ભરતીની જાહેરાત કરી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ