પર્યટકો / દ્વારકામાં માનવ-મહેરામણ: તમામ હૉટલ હાઉસફુલ, લોકોએ ઘાટ અને રસ્તા પર વિતાવી રાત 

All the hotels in Dwarka are housefull during Diwali holidays

દ્વારકામાં મોટી સંખ્યામાં પર્યટકો ઉમટતી પડતા તમામ હૉટલ હાઉસફુલ થઈ ગઈ છે બીજી તરફ ધર્મશાળાઓમાં પણ જગ્યા નથી ત્યારે લોકોએ ઘાટ અને રસ્તા પર રાત વિતાવવા મજબુર બન્યા છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ