પુષ્ટિ / US-કેનેડા બોર્ડર પર જીવ ગુમાવનારા ચાર લોકો ગુજરાતના ડિંગુચાનાં વતની ! CID ક્રાઈમને સોંપાઈ છે તપાસ

All four Dingucha natives of Gujarat, who died on the US-Canada border, died of freezing cold 10 days ago.

US-કેનેડા બોર્ડર પર ગુજરાતી પરિવારના મૃત્યુનો મામલો કેનેડા પોલીસે ચારેય મૃતકો ગુજરાતના હોવાની પુષ્ટિ કરી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ