અમદાવાદ / સાયન્સસિટીમાં આવેલ એકવેટિક ગેલેરી માટે એવી અફવા ફેલાઈ કે તંત્રએ કરવી પડી સ્પષ્ટતા, જાણો શું

All fishes are safe : science city clarifies on Rumours of death of fishes

અમદાવાદ સાયન્સ સિટીએ એક્વેટિક ગેલેરીને લઇને  સ્પષ્ટતતા કરી છે કે એક્વેટિક ગેલેરીમાં તમામ માછલી સુરક્ષિત છે.

Loading...
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ