કાર્યવાહી / બોટાદ નગરપાલિકા 'સુપરસીડ' થતા તમામે તમામ 44 સભ્યો થઇ ગયા ઘરભેગા, શું હતો સમગ્ર વિવાદ

All 44 members out of Botad nagarpalika become superseed

બોટાદ નગરપાલિકા 'સુપરસીડ' થતા તમામે તમામ 44 સભ્યો ઘરભેગા થઇ ગયા છે. નગરપાલિકામાં ચાલતા વિવાદ વચ્ચે સરકારે 'સુપરસીડ'ની નોટિસ ફટકારી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ