બોલિવૂડ / હું એક મહિલા છું, કોઈ પાર્સલ નહીં...: પ્રેગ્નેન્સી વિશે એવું શું થયું કે ભડકી ગઈ આલિયા

alia batt got angry after reading something about herself i am a woman not a parcel

આલિયા ભટ્ટ એકદમ કૂલ રહેતી હોય છે અને તેને હાલ જીવનની સૌથી સારી ખુશી મળી ગઈ છે. પરંતુ એવું શું થઈ ગયું કે આ વખતે આલિયાને આટલો ગુસ્સો આવી રહ્યો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ