એલર્ટ / HDFC સહિત આ ચાર બૅન્કના ખાતાધારકો માટે અલર્ટ! ધ્યાન રાખજો નહીંતર પૈસા ટ્રાન્સફર નહીં થાય

alert of HDFC bank canara bank indian bank bank of baroda customers

HDFC બેન્કે પોતાના ગ્રાહકોને એલર્ટ મોકલ્યું છે કે દેના બેન્ક સહિત 4 અન્ય બેન્કોમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરતી વખત આટલી વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ