તમારા કામનું / એલર્ટ : સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે જારી કરી ગાઈડલાઈન, બાળકોને કોરોના થાય તો ઘરે આ રીતે કરી શકો દેખરેખ

alert health ministry issue guideline if the child does not have respiratory problems possible treatment at home

કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે માતા પિતા માટે બાળકોમાં કોરોના સંક્રમણની ઓળખ માટે ગાઈડલાઈન જારી કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ